Tabuľka 102 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Škvrnitosť ihlíc smreku -
Lirula macrospora
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Schadbild Ast

Schadbild Zweig

Fruchtkörper an Nadeln

Fruchtkörper Großaufnahme

Smreky - druhy


Popis poškodenia

Žltkasté zfarbenie dvoj- a trojročných ihlíc s podlhovastými, zdurenými čiernymi plodnicami a priečnym zväzkom na báze ihlice;
Pri modrom smreku pichľavom: do fialova zfarbené ihlice


Pôvodca poškodenia
Mikrohuba, spravidla sprievodca prirodzeného čistenia koruny a jesenného opadu ihlíc – môže byť ale za určitých podmienok primárna a osídľovať zdravé ihlice. Dispozične pre napadnutie pôsobí hustá výsadba, hustá koruna a fyziologické oslabenie stromu. Rovnako aj vlhké počasie skoro na jar s následnou miernou periódou pôsobí dispozične.


Možnosti zámeny
Pri presnej kontrole a existencii plodníc sotva možná zámena, eventuálne so sypavkou smrekov (viac priečnych zväzkov na ihliciach), alebo s inými hubami na ihliciach smreka


Následky na strome
Strata ihlíc a prírastku; optické zmeny na stromy v súvislosti so zmenou farby ihlíc


Potrebné opatrenia
Stromy nesadiť príliš nahusto, presvetlenie porastu