Zoznam všetkých škôd

Index

Farebné kódovanie jednotlivých listov-tabuliek škôd je nasledovne priradené svojim pôvodcom:

Mikrohuby, Baktérie & Epiphyty (100kové Tabuľky), Makrohuby (200kové Tabuľky), Hmyz (300kové Tabuľky),Abiotické škody (400kové Tabuľky), Rastliny (500kové Tabuľky) a Stavovce (600kové Tabuľky).

 

Tabuľka

Poškodenie

Druh stromu

Spôsobené

Výskyt na

Stručný popis

100 Odumieranie brestov Brest hubou kmeň, konáre Odumieranie a skrútenie zelených listov, najviac na jednotlivých vonkajších vetvách, svetlozelené až svetložlté, neskôr hnednúce listy.
101 Rakovina Nectria cinnabarina Listnáče hubou kmeň, konáre Nápadné zfarbenie kôry.
102 Škvrnitosť ihlíc smreku Smrek hubou Ihličie Žltkasté zfarbenie dvoj- a trojročných ihlíc.
103 Hnednutie ihlíc tují Tuja - druhy hubou Ihličie Jednotlivé hnednúce lístky na najmladších výhonkoch.
104 Sadzovitý povlak na javoroch Javor - druhy hubou listy Čierne, lesklé, dechtové škvrny na listoch.
105 Antraknóza vŕb Vŕba hubou listy, konáre Hnedé listové škvrny...
106 Listová škvrnitosť hraba obyčajného Hrab obyčajný hubou listy Červenohnedé až černasté škvrny s neohraničeným okrajom
107 Hrdza hrušiek, Hrdza borievok Hrušky, borievky hubou listy, kmeň, konáre

Hrušky : na listoch v lete z vrchnej strany oranžovočervené škvrny, zospodu chlpaté výstupky

Borievky : žltooranžové hálkové výrastky s tenkými lalokmi na kmeni a konároch

108 Rakovina jedlých gaštanov Jedlé gaštany, zriedka duby hubou kmeň, konáre Odumieranie stromov všetkých vekových tried.
109 Rakovina jaseňa Jaseň baktériou kmeň, konáre Uzlovité opuchliny.
110 Marssonina- ochorenie orecha Orech, ostatné druhy rodu juglans hubou listy Hnedé až čierne škvrny na listoch.
111 Pravá múčnatka na listnatých drevinách Listnáče hubou listy Belavé škvrny alebo povlaky na listoch.
112 Phomopsis- choroba usychania kôry Duglaska, jedľa, iné ihličňany hubou konáre, kmeň Odumieranie výhonkov...
113 Červený glejotok Breza, buk, hrab, ostatné listnáče baktériami a kvasinkami kmeň Červenooranžový hlien...
114 Chrastavitosť topoľov Topole hubou listy, konáre Špičky výhonkov a listov usichajú.
115 Phytophthora - hniloba koreňov Rôzne dreviny, hlavne listnaté, zriedka konifery (tisy) hubou kmeň Žltnutie listov v celej korune...
116 Hnednutie listov platanov Platany hubou listy Listové škvrny v skorom lete: svetlohnedé až tmavohnedé ...
117 Hnednutie listov pagaštanov Pagaštan hubou listy Listy sa zfarbujú do červenohneda ...
118 Spála kôry topoľov
(Dothichiza- choroba topoľov )
Topole hubou konáre, kmeň Vpadnuté, svetlohnedé, zpočiatku šošovičkovité škvrny na kôre...
119 Odumieranie výhonkov (Cenangium a Sphaeropsis) Rôzne druhy rodu Pinus, zriedka aj iné konifery hubou konáre Odumieranie výhonkov, konárov a vetví, žlté, alebo červenohnedé zfarbenie ihlíc.
120 Chrysomyxa - hrdza smrekového ihličia Smreky hubou ihličie Na najmladších ihliciach viaceré žlté, relatívne ostro ohraničené priečne pásiky
121 Nectria- rakovina kmeňa Listnaté stromy, často buky, pagaštany a rôzne ovocné stromy hubou kmeň Veľké rakovinové zdureniny na kmeni
122 Nectria- choroba kôry Listnáče hubou konáre, kmeň Odumierajúce časti kôry na kmeni
123 Hrdza borovicového ihličia Borovice hubou ihličie Žlté škvrny a živicové kvapky ...
124 Hrdza listov topoľov Melampsora spp. Druhy topoľov hubou listy Žltooranžové bodky na spodnej strane listov
125 Dothistroma - Hnednutie ihlíc borovíc Borovice hubou ihličie Živé ihlice rôznych ročníkov s jedným až viacerými hnedými, 1mm širokými priečnymi prúžkami, neskôr s čiernymi bodkami v nich
126 Lophodermium - Sypavka borovíc Borovice hubou ihličie Najprv malé žlté, neskôr hnedé škvrny...
127 Lecanosticta - Sypavka borovíc Borovice hubou ihličie Ihlice mladších ročníkov celkovo alebo čiastočne (vonkajšie polovičky ihlíc) zožltnuté, často skrátené, s hnedočiernymi priečnymi pruhmi ...
128 Odumieranie púčikov smreka pichľavého Smreky hubou puky Púčiky odumierajú počas rašenia...
129 Cryptodiaporthe - Ochorenie kôry gaštana jedlého Jedlé gaštany hubou konáre, kmeň Na vrchnej strane konárov, vetiev a kmeňov červenohnedé, vpadnuté šošovičkovité plochy (nekrózy)
130 Sirococcus-odumieranie výhonkov smreka Smreky hubou konáre Májové výhonky najskôr zfarbené do bledozelena, ohýbajú sa sa a prevísajú...
131 Pleseň sivá Smreky hubou konáre Májové výhonky strácajú najskôr svoju sviežu zelenú farbu, čoskoro ovísajú sivozelené...
132 škvrnitosti na Paulownii Paulovnia (Blauglockenbaum) hubou listy Okrúhle, žltohnedé až sivé škvrny ...
133 Monostichella - choroba listovej škvrnitosti hraba obyčajného Hrab hubou listy Na listoch väčšie, okrúhle, sivohnedé, tmavohnedo ohraničené škvrny ...
134 Wilsonomyces carpophilus vedľajšia pohlavná forma Prunus-druhy hubou listy, konáre Listy: červené škvrny s ostrým okrajom, ktoré neskôr zhnednú a vypadávajú ...
Výhonky: červenkasté nekrózy kôry niekoľko centimetrov veľké
135 Stegonsporium - odumieranie výhonkov javorov Javor hubou konáre Odumieranie konárov a vetiev;
136 Huby smrekových ihlíc , Sypavka smreka Smrek hubou ihličie Na viacerých, prednostne starších ročníkoch ihlíc ohraničené červenohnedé až žltkasté zfarbenia ihlíc.
137 Epifyty - Riasy, huby, lišajníky Všetky druhy stromov hubou kmeň, konáre, ihličie Riasy: Vzdušnými riasami - bunkovými systémami tvoriace sa zelené chrasty na kôre stromov ...
138 Antraknóza bukov, hnednutie listov bukov Buk hubou listy Listy: malé až veľkoplošné hnedé škvrny s nepravidelným okrajom ...
139 Lophodermium pinastri Borovica hubou ihličie Malé čierne plodnice na odumierajúcich ihliciach ...
140 Phloeospora-Listová škvrnitosť brestov Brest hubou listy Hranaté, dlho bledo zeleno ostávajúce škvrny ...
141 Rakovina smrekovca Smrekovec hubou kmeň, konáre Vpadnuté časti kôry, lokálne deformácie a rakovinové nádory na konároch
142 Spála ružovitých Jablko, hruška, dula, druhy jarabín; baktériou kmeň, konáre Vädnutie listov a kvetov, odumieranie výhonkov, výtok baktériového hlienu na miestach infekcie
143 Hrdza Všetky druhy stromov hubou ihličie, listy, konáre Sivé až čierne uhoľnaté povlaky na ihliciach ...
144 Diplodina-hnednutie listov javora Javor hubou listy Mikrohuba, ktorá ako veľa iných húb osídluje listy javora
145 Kabatina-odumieranie výhonkov tují Thuje hubou ihličie Odumieranie výhonkov a vetví, často sú napadnuté len špičky výhonkov ...
146 Listová škvrnitosť mišpule Ružovité dreviny, hloh, mišpuľa, dula, hruška hubou listy Malé, okrúhle, červené až červenohnedé škvrny na vrchnej a spodnej strane listov
200 Ohňovec slivkový Čerešňa, ozdobné čerešne, slivka hubou kmeň, konáre Biela hniloba, plodnice
201 Klanolupeňovka obyčajná

Listnaté dreviny

hubou kmeň, konáre

Parciálne odumieranie kôry, obzvlášť na slnečnej strane, plodnice, biela hniloba

202 Ryšavec srstnatý

Listnaté stromy, zvlášť duby, platany, orech, jabloň

hubou kmeň, konáre

Biela hniloba, plodnice, tvorba malých listov, odumieranie častí koruny

203 Práchnovec kopytovitý

Listnaté stromy, najmä buk, breza, jelša, hrab obyčajný

hubou kmeň, konáre

Biela hniloba, odlupovanie kôry, mycélium pod kôrou, veľké, svetlé plodnice

204 Sírovec obyčajný

Listnaté stromy, najmä dub, agát, druhy Prunus, topoľ, vŕba, jarabina, pagaštan, zriedka aj smrekovec

hubou kmeň, konáre Hnedá hniloba, sotva znateľné symptómy v korune, žlté zfarbenie listov až v pokročilom štádiu napadnutia
205 Podpňovka Všetky druhy stromov hubou kmeň Biela hniloba, tok živice alebo exudát na báze kmeňa
206 Trúdnik šupinatý

Listnaté stromy, najmä javor, lipa, topoľ, pagaštan, brest

hubou kmeň, konáre

Biela hniloba, plodnice

207 Brezovník obyčajný Brezy hubou kmeň, konáre Odumretie briez: drevo s intenzívnou hnedou hnilobou
208 Uhliarik pálený

Rôzne listnaté stromy, obzvlášť časté na lipách a bukoch

hubou kmeň, konáre Biela hniloba v koreňoch a na báze kmeňa
209 Sliznačka obyčajná Prednostne buky, zriedka na iých listnáčoch hubou kmeň, konáre Biela hniloba, belasté plodnice na kmeni živých a odumierajúcich bukoch
210 Ohňovec obyčajný

Listnaté a ihličnaté stromy

hubou kmeň, konáre

Biela hniloba na kmeni (beľové a jadrové drevo); nekrózy kôry

211 Lesklokôrovka plochá

Rôzne listnaté dreviny, zriedkavejšie na koniferách

hubou kmeň, konáre Biela hniloba
212 Lesklokôrovka obyčajná

Často na duboch a bukoch, zriedkavejšie na iných listnatých drevinách a koniferách

hubou kmeň, konáre

Biela hniloba

213 Hnedák Schweinitzov

Prednostne na koniferách, najčastejšie na boroviciach, zriedkavejšie na listnatých drevinách

hubou kmeň Koreňová a kmeňová hniloba
214 Splývavec zúbkatý

Početné listnaté dreviny, veľmi často na čerešniach, zriedkavejšie na ihličnatých stromoch

hubou kmeň, konáre

Biela hniloba

215 Pečeňovec dubový Duby hubou kmeň, konáre V spodnej časti kmeňa z kôry vyrastajúce plodnice, červenohnedé až tmavohnedé zfarbenie jadrového dreva dubových kmeňov, neskôr hnedá hniloba na báze kmeňa.
216 Červenica rumelková

Rôzne listnaté dreviny, najčastejšie na čerešni a breze, zriedka konifery.

hubou kmeň, konáre

Biela hniloba, červeno zfarbené drevo

217 Trsovnica lupeňovitá Na listnatých drevinách, hlavne duboch hubou kmeň, konáre

Pomaly post upujúca biela hniloba jadrového dreva

218 Vejárovec obrovský Častejšie na listnatých drevinách, obzvlášť na bukoch, zriedka konifery hubou kmeň

Biela hniloba kmeňového a koreňového dreva

219 Peniazovka vretenohlúbiková

Hlavne duby (Quercus spp.), zriedka iné listnaté dreviny

hubou kmeň

Biela hniloba koreňov a kmeňa, presvetlenie a „zťahovanie“ koruny

220 Sieťkovček červenkastý Rôzne listnaté dreviny, obzvlášť vŕby a jelše hubou kmeň, konáre

Biela hniloba kmeňového dreva, plodnice na odumretých a odumierajúcich kmeňoch a konároch

221 Sieťkovec dubový

Prevažne na duboch, zriedkavejšie na jedlých gaštanoch a na iných listnatých stromoch

hubou kmeň, konáre Rany s plodnicami, hnedá hniloba jadrového dreva
222 Trúdnikovec chlpatý a iné trúdnikovce Listnaté stromy hubou kmeň

Bohatá tvorba vejárovitých, alebo tanierovitých, často vo veľkom počte husto nad sebou usporiadaných, tenkých konzol.

223 Sieťkovček trojfarebný Listnaté stromy hubou kmeň Biela hniloba; plodnice na odumretých konároch, kmeňoch a pňoch
300 Lykokaz smrekový

Smrek obyčajný, smrek pichľavý, jedľa

hmyzom kmeň Fialovočervený živicový výtok na báze kmeňa alebo zvrchu na koreňoch
301 Podobník sršňovitý

Topoľ (všetky druhy)

hmyzom kmeň veľké diery na báze kmeňa
302 Sietnička platanová Platany hmyzom listy Žltnutie pozdĺž listových žiliek
303 Podkôrnikovité

Ihličnaté a listnaté stromy

hmyzom konáre, kmeň Malé vyvŕtané diery na kmeni alebo konároch, výron živice alebo exudát pri listnatých stromoch
304 Krasoň zelený Buk, aj na dube, jelši, lipe hmyzom konáre, kmeň

Pokrútené chodby medzi lykom a beľovým drevom, uprednostnene na južnej strane

305 Chrúst obyčajný Listaneté stromy, uprednostnene duby, zriedka ihličnaté stromy hmyzom listy Žer listov, listy od okraja obžraté
306 Priadkovček dubový Dub hmyzom listy Presvetlenie koruny, alebo jednorázový holožer najčastejšie bez väčších následkov
307 Podkôrnik ovocný rôzne listnaté dreviny hmyzom konáre Odumieranie vetiev a silnejších konárov, ako aj celých mladších rastlín
308 Roztoč na listoch líp Lipa pavúkovcami listy Veľmi rozmanité rastové anomálie na listoch – hálky alebo iné útvary - deformácie
309 Roztoče na listoch javora Javor pavúkovcami listy Veľmi rozmanité rastové anomálie na listoch – hálky alebo iné útvary - deformácie
310 Roztoče na výhonkoch Javor pavúkovcami konáre Početné- často masovo - do 2 mm široké a 3,5 mm vysoké hálky
311 Lykokaz tujový- a borievkový Druhy tují, druhy borievok hmyzom konáre, kmeň Žer počas rozmnožovania: odumieranie koruny resp. celej rastliny,
312 Nosánik ryhovaný Tis-druhy hmyzom ihličie, konáre Bezzúbkatý žer na ihliciach
313 Roztoč na ihličňanoch Smreky - druhy pavúkovcami ihličie Ihlice sa najprv zfarbia do bledozelena až bledožltohneda, sú matné a vyzerajú zaprášene a „ošúchane“; neskôr sa na nich prejavujú bledožlté škvrny.
314 Hrčiarka vŕb

Druhy vŕb, topoľ biely

hmyzom konáre, kmeň Na dvoj- alebo viacročných konároch alebo kmeňoch najskôr zhrubnutie, opuchliny od tvorby kalusu okolo larválnych komôrok
315 Byľomor agátový Agát hmyzom listy najprv krátke chodbovité míny, potom oválna mína zospodu listu;
316 Drevotoč hruškový

Rôzne listnaté dreviny (zvlášť vŕba, okrasné a ovocné stromy)

hmyzom konáre, kmeň Škody žerom húseníc na konároch a kmeňoch, ktoré majú menej ako 10 cm v priemere
317 Dutinárka skrutkovitá Topoľ hmyzom listy Výskyt vošiek na jar;
318 Ploskáčik platanový Platane hmyzom listy

Nepravidelné svetlohnedé škvrny na listoch; primárne v spodnej časti koruny

319 Lykokaz borovicový a lykokaz borinový Borovice hmyzom konáre, kmeň Hnedé špičky výhonkov, neskôr opadávajú;
320 Vrzúnik topoľový a vrzúnik osikový Topole, vŕby hmyzom konáre, kmeň Žer lariev najprv v lyku, potom hlboko prenikajúc v dreve;
321 Byľomor bukový Buky hmyzom listy Na začiatku zelené, neskôr červené, vajcovité, vpredu zašpicatené hálky
322 Mínerka tujová Druhy tují, cyprušteky hmyzom konáre Už na jeseň je badateľné pokračujúce hnednutie šupín od špičiek výhonkov
323 Piliarka smreková Smrek hmyzom ihličie Len na májových výhonkoch ihlíc, najvrchnejšie ihlice bledé, žlté, ale bez stôp po žere,
324 Roztoč jaseňový Jasene pavúkovcami kvety Kvety sú pretvorené na rozdvojené
325 Kôrovnice druhy rodu Sacchiphantes a Adelges Smrek obyčajný, zriedka iné druhy smrekov hmyzom konáre Charakteristické, ananásovité hálky ...
326 Kôrovnica jedľová a voška jedľová Druhy jedlí hmyzom ihličie Krútenie ihlíc
327 Nosánik Smreky, jedle, iné konifery a listnaté dreviny hmyzom ihličie, listy Smrek: zubatý žer
328 Priadkovce Čerešne , rôzne druhy listnáčov hmyzom listy Žer na listoch, neskôr pokračuje pod vytvorenými pavučinami
329 Roztočce Listnaté stromy, najmä na lipe a pagaštane pavúkovcami listy Nepravidelné, najprv maloplošné žltnutie a hnednutie listov
330 Ploskáčik pagaštanový Pagaštan hmyzom listy belasté až béžové, neskôr hnedé, nepravidelné škvrny (míny)
331 Krasoň na listnáčoch Listnaté stromy, zvlášť na buku, dube, javore, lipe hmyzom konáre, kmeň Nepravidelné, do 75 cm dlhé larválne chodby
332 Skákač bukový Buky hmyzom listy Na mladých listoch vystupujú na jar malé okrúhle diery...
333 Voška smrekovcová Smrekovec hmyzom ihličie Hnedé hroty ihlíc, saním vošiek sa ihlice lámu
334 Byľomor Gleditschia hmyzom listy Tvorba hálok na perovitých listoch, ale aj v listovej stonke.
335 Rúrkovček smrekovcový Smrekovec hmyzom ihličie Svetlohnedé hroty ihlíc, najmä v korune a na vonkajších konároch
336 Hrebenárka hrdzavá Borovice hmyzom ihličie Larvy žerú spoločne od mája na minuloročných ihliciach
337 Drevotoč obyčajný

Rôzne listnaté stromy, napr. topoľ, vŕba, jelša

hmyzom kmeň Žer lariev v najspodnejšej časti kmeňa;
338 Liskavky a mandelinky na listnáčoch

Druhy topoľov, druhy vŕb, druhy jelší

hmyzom listy Dierový a inýý žer na listoch malými, zavalitými chrobákmi
339 Krytonos jelšový Jelše, topole, vŕby, iné druhy listnatých drevín hmyzom konáre, kmeň Vädnúce výhonky resp. zakrpetené a odumierajúce (mladé) rastliny;
340 Piliaročka obyčajná

Smrek pichľavý, druhy smrekov

hmyzom ihličie Ihlice sa zfarbujú okolo miest cicania najprv do svetložlta
341 Piliarka lipová

Lipa, iné druhy listnatých drevín, zvlášť dub, javor

hmyzom listy Typický strúhadlový žer, neskôr skeletovanie na vrchnej a spodnej strane listov;
342 Obaľovač mládnikový Borovice hmyzom puky Odumieranie, lámanie výhonkov vplyvom žeru húseníc vnútri púčikov;
343 Mníška veľkohlavá Duby, zriedka buky, lieska, hrab, gaštan a iné hmyzom listy Medzi májom a júnom spoločne žerúce larvy na listoch;
344 Lykokaz jaseňový Jasene hmyzom konáre, kmeň Vädnutie jednotlivých konárov alebo celej koruny, viditeľné vypadané drviny
345 Lykokaz jedľový Druhy jedlí hmyzom konáre, kmeň Glejotok na kmeni a konároch; vypadávanie pilín (hnedé) z malých vyvŕtaných otvorov.
346 Piadivka zimná

Duby, breza, čerešňa, hrab, brest a iné listnaté stromy

hmyzom listy Žer húsenicami skoro na jar pri rašení listov
347 Piadivka jesenná a p. buková Hrab, dub, buk, breza a veľa ovocných stromov hmyzom listy Listový žer (najčastejšie okienkový) na mladých listoch
348 Vlnačka hladká Bresty hmyzom listy Krátkostopkaté, lesklé hálky
349 Stromárky Všetky druhy stromov hmyzom konáre, kmeň

Vysávanie a rastové deformácie alebo zakrnenie výhonkov.

350 Obaľovač smrekový Smreky hmyzom ihličie Husto natlačené hniezda z ihlíc, ktoré môžu pretrvávať na chránených miestach roky
351 Ploskanky Borovice, Smreky hmyzom ihličie Viac, alebo menej veľké pavučiny s bohatým húseničím trusom
352 Hrčiarky

Listnaté dreviny, prevažne na duboch

hmyzom listy, konáre, plody, puky Abnormálne zmeny a výrastky na výhonkoch, listoch, púčikoch a plodoch
353 Smrekový lykožrút

Smreky, iné ihličnaté stromy

hmyzom konáre, kmeň Čerstvý glejotok z vyvŕtaných dier, najčastejšie najskôr v mieste nasadenia koruny, hnedé piliny na kôre alebo pri báze kmeňa
355 Roztočec lipový Lipy hmyzom listy Larvy na listoch
356 Priadzovček smrekovcový

Druhy borievok, tují, cypruštekov

hmyzom konáre Zhnednutie listových šupín od špičiek výhonkov
357 Krasoň borovicový a nosánik borovicový

Borovice, väčšinou borovica lesná

hmyzom konáre, kmeň Blednutie celej koruny, neskôr odumretie. Larválny žer pod kôrou.
358 Priadkovec dubový

Duby, rôzne listnaté a ihličnaté dreviny ako aj mnohé kríky

hmyzom listy, ihličie Žer húsenicami na listoch a ihliciach rôznych mladých stromoch
359 Ázijský druh fúzača

Listnaté stromy, najmä javor, topoľ, platan, pagaštan

hmyzom konáre, kmeň Zrelostný žer chrobáka na konároch a listoch
360 Mníška zlatorítka Dub, rôzne listnaté dreviny, predovšetkým hloh, kríky hmyzom listy Žer húsenicami následne na jar najskôr na púčikoch, potom na listoch.
361 Cikády

Listnaté stromy, najmä javor, lipa, hrab, topoľ

hmyzom listy Biele až žltkasté, veľmi jemné škvrny na vrchnej listovej strane
362 Obaľovač najmenší, obaľovač svrčinový

Smreky, zvlášť európsky smrek

hmyzom ihličie Jednotlivé, voľne spradené hniezda v ihličí, najčastejšie len na málo ihliciach
363 Štetinavec čučoriedkový

Listnaté stromy, ihličnaté stromy, najmä smreky

hmyzom puky, ihličie, listy Na ihličnatých stromoch škody žerom najprv na púčikoch a mladých ihliciach, neskôr aj na starších ihliciach.
364 Priadkovec brezový

Breza, lipa, vŕba, ružovité

hmyzom listy Listový žer, najprv okrajový žer na listoch
365 Tvrdoň smrekový

Ihličnaté stromy, najmä borovice, smrekovec, duglaska a smrek

hmyzom

kmeň, konáre

Vädnutie 1 až 5-ročných rastlín; malé, často početné rany na kmeni;
366 Vrzúnik osikový

Druhy líp, topoľ osikový

hmyzom

kmeň, konáre

Opadávanie kôry silnejších konárov resp. kmeňa, odumretie častí koruny starších líp;
367 Krasoň lipový

Lipy, obzvlášť lipa malolistá

hmyzom

kmeň, konáre

Opadávanie kôry silnejších konárov resp. kmeňa, odumretie častí koruny starších líp;
368 Faléra lipová Listnaté dreviny, najmä na lipe, vŕbe, dube hmyzom listy Opadávanie kôry silnejších konárov resp. kmeňa, odumretie častí koruny starších líp;
369 Lykokaz borievkový Druhy borievok, tují, zriedkavejšie na boroviciach hmyzom ihličie, konáre, kmeň Vädnutie a odumieranie jednotlivých konárov, vetví resp. celých častí korún.
370 Lykokaz tujový / japonský lykokaz cédrový

Cupresocyparisy, borievky, tuje

hmyzom ihličie, konáre, kmeň Vädnutie a odumieranie jednotlivých konárov, vetví resp. celých častí korún.
371 Cifruša bezkrídla

Rôzne druhy líp, iné listnaté a ihličnaté stromy

hmyzom kmeň, konáre

Často vo veľkom počte na báze kmeňa alebo kmeni starších stromov.

372 Lykokaz smrekovcový

Smrekovec

hmyzom kmeň, konáre

Napadnuté stromy vykazujú opŕchnutú korunu, glejotok a vypadávanie drviny-pilín na kmeni;

373 Piliarka dubová a topoľová

Dub (P. lineolata); topoľ, osika, vŕba (Pristiphora coniugata)

hmyzom listy

Larválny žer na spodnej listovej strane od mája; žiadny holožer

374 Motýľ (eng : Pine processionary moth)

Rôzne druhy borovíc, cédre, zriedka smreky, smrekovce a jedle

hmyzom ihličie

Štrbinový žer a holožer ihlíc. Na jeseň a v zime biele, vatovité hniezda

400 Mechanické poškodenie kôry

Všetky, najmä druhy stromov s tenkou kôrou

abioticky kmeň, konáre Poranenia kôry, nepravidelné netrhnutie kôry bez biotických príčin
401 Škody herbicídmi a postrekmi Všetky druhy stromov abioticky ihličie, listy Škody poleptaním na vrchnej strane listov a ihlíc
402 Škody bleskom Všetky druhy stromov abioticky kmeň, konáre Od špičky stromu alebo rozkonárenia vychádzajúce ryhy po blesku až k báze kmeňa.
403 Mrazové trhliny, mrazové lišty Všetky druhy stromov abioticky kmeň Priebežná trhlina na kmeni pozdĺž vlákien, najčastejšie na juh (juhozápad, juhovýchod) orientované časti kmeňa
404 Navážka na koreňovom priestore a pri báze kmeňa Všetky druhy stromov abioticky kmeň sťahovaniu koruny, presvetleniu koruny, trhlinám na báze kmeňa, výtokom
405 Škody nedostatkom živín Všetky druhy stromov abioticky ihličie, listy zmena farby listov, deformácie a nekrózy na listoch a ihliciach
406 Výtok živice, gumóza Rôzne druhy listnatých stromov, zvlášť druhy kôstkovín rodu Prunus abioticky, baktériami, hubou kmeň, konáre Z konárov a kmeňa vychádzajúce gumové masy jantárovej farby
407 Škody suchom Všetky druhy stromov abioticky listy, ihličie, konáre Nekrózy okrajov listov, usychanie listov (stáčanie) od listového okraja, predčasný opad listov/ ihlíc
408 Škody solením, chloridmi Všetky druhy stromov abioticky listy, ihličie Tvorba nekróz na okrajoch listov, stáčanie listových okrajov, červené sfarbenie, predčasný opad listov
409 Škody neskorým mrazom

Početné druhy, najmä orech, ovocné stromy, agát, buk, dub, jelša, jedľa, smrek, duglaska

abioticky listy, ihličie, puky, konáre Odumieranie pukov, škody na kvetoch, obmedzené rašenie, ovísanie najmladších výhonkov, sčervenanie listov a ihlíc, odumieranie špičiek a sťahovanie koruny.
410 Škody ozónom

Ihličnaté a listnaté stromy, predovšetkým jaseň, buk, pajaseň, laliovník.

abioticky listy, ihličie Žlté (chlorotické), alebo červenkasté jemné škvrny, prípadne plošné bronzové sfarbenie vrchnej strany listu, bez zmien na žilnatine (interkostálne)
411 Mechanické poškodenie kotvením mladých stromov Všetky druhy stromov abioticky kmeň, konáre Škody na kôre na kmeni ako aj v korune, výtok živice, eksudátu, opuchy
412 Škody sôsobené stavebnou činnosťou Všetky druhy stromov abioticky kmeň, konáre, ihličie, listy Mnohoraké škody. Sfarbenie listov a ihlíc, mechanické poškodenia, presvetlenie koruny, odumieranie stromov.
413 Zhutnenie pôdy, zapečatenie jej povrchu Všetky druhy stromov abioticky kmeň, konáre, ihličie, listy

Presvetlenie koruny, nekrózy na okraji listov, fyziologické zhadzovanie ihlíc, sektorálne odumieranie častí korún, malé listy, sfarbenie listov-ihlíc

414 Chybná výsadba Všetky druhy stromov abioticky kmeň, konáre, ihličie, listy Počas vegetačného obdobia sfarbenie a strata listov-ihlíc, často naraz po celej rastline.
500 Imelo biele

Jedľa, borovica lesná, borovica čierna, topoľ, lipa, javor, iné

rastlinou konáre Kríčkovitý, stálozelený poloparazit
501 Imelovec európsky Dub rastlinou konáre Kríčkovité výrastky v korune stromov
600 Veverica obyčajná Všetky druhy stromov stavovcami konáre Ohryz konárikov s púčikmi a kvetnými násadami u borovíc a smreka
601 Škody myšami Všetky druhy stromov stavovcami konáre, kmeň Vyžraté miesta v oblasti kôry na kmeňoch, koreňoch a častiach koruny
Naspäť na začiatok stránky