Tabuľka 103 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Hnednutie ihlíc tují -
Didymascella thujina
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Schadbild Zweig

Schadbild Zweig

befallene Schuppen

abgestorbener Trieb

Druhy tují


Popis poškodenia
Prvotné priznaky : jednotlivé hnednúce lístky na najmladších výhonkoch (zima -jar); pri silnejšom a opakovanom napadnutí môžu odumrieť celé výhonky; zvlášť v spodnej časti rastliny – vyzerá ako spálené. Po spadnutí napadnutých výhonkov ostanú na rastline holé - odlistené konáre.


Pôvodca poškodenia
Mikrohuba; od mája sú na napadnutých šupinách listov malé tmavohnedé oválne plodnice s následne žltohnedými, neskôr tmavohnedými spórami; zrenie spór od mája do septembra


Možnosti zámeny
né huby na ihliciach tují, priadkovec tujový


Následky na strome
V škôlkach – pri silnom, opakovanom napadnutí je možný úhyn mladých rastlín do 4 rokov; inak silnejšie, alebo slabšie presvetlenie rastlín najmä v spodných partiách, obzvlášť v živých plotoch


Potrebné opatrenia
Škôlka: využitie bezchybného osiva, pravidelné striedanie stanoviska záhonov, vzdušné stanovisko, kde dobre odteká prebytočná voda; meďnatý fungicíd - viacnásobné použitie
. Befall Großaufnahme