Tabulka 123 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Hrdza borovicového ihličia -
Coleosporium spp.
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Schadbild

Sporenlager

Schadbild

Borovice


Popis poškodenia
Žlté škvrny a živicové kvapky najviac na viacročných, zriedkavejšie jednoročných borovicových ihliciach, v priebehu leta mechúrikovité ložiská spór s oranžovým povrchom a bielym kožovitým okrajom, neskôr strata ihlíc


Pôvodca poškodenia

Hrdza, príležitostne na mladších stromoch, keď je hlavný hostiteľ (rôzne burinné druhy rastlín) zastúpený v bezprostrednej blízkosti, ako aj na vlhkých stanoviskách.


Možnosti zámeny
Žiadne


Následky na strome
Životohrozujúce len na mladých rastlinách


Potrebné opatrenia
Žiadne nutné, eventuálne ošetrenie fungicídmi proti hrdziam