Tabulka 127 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Lecanosticta - Sypavka borovíc
-
Mycosphaerella dearnessii
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Schadbild

Schadbild

Sporen

Sporen

Sporen

Rôzne druhy borovíc (Pinus spp.)


Popis poškodenia

Ihlice mladších ročníkov celkovo alebo čiastočne (vonkajšie polovičky ihlíc) zožltnuté, často skrátené, s hnedočiernymi priečnymi pruhmi, z ktorých vychádzajú zelenkasté masy spór (lupa), v okolí priečnych prúžkov nie sú nikdy červenkasté farebné odtiene.


Pôvodca poškodenia

V Európe doteraz len tvorba vedľajšej plodiacej formy (Lecanosticta acicola).

Spóry sa tvoria počas letných mesiacov a pri vlhkom počasí infikujú nové ihlice. Šírenie tohto teplomilného druhu huby je len pomaly, lebo teplotné optimum pre šírenie infekcie (30°C cez deň a 21°C v noci) sa dosahuje len zriedka.


Možnosti zámeny

„Švédska sypavka” (Lophodermella sulcigena), aj pri nej žltne často len vonkajšia polovica ihlíc , Dothistroma-hnednutie ihlíc


Následky na strome

Straty prírastku, presvetlenie koruny, odumieranie výhonkov, dispozične pôsobí pre iné ochorenia; životohrozujúce len pre mladé rastliny


Potrebné opatrenia

Karanténne ochorenie! Pri podozrivom objavení nahlásiť na úrade služby ochrany rastlín! Odstránenie (Spálenie) napadnutých rastlín