Tabulka 135 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Stegonsporium-odumieranie výhonkov javorov -
Stegonsporium pyriforme
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Schadbild

Ranken

Sporen

Rôzne druhy javorov (Acer spp.)


Popis poškodenia

Odumieranie konárov a vetiev; zo žltohnedo zfarbeného povrchu kôry vystupujú čierne výbežky, ktoré sa počas vlhka rozpustia a po uschnutí zostávajú na kôre ako bradavice alebo škvrny.


Pôvodca poškodenia

Stegonosporium pyriforme, mikrohuba bez pohlavného štádia, ktorá po reze, zlome, alebo poranení rôzneho druhu vniká do výhonkov a vetví, kde spôsobuje odumretie kôry.

V kôre sa tvoria ložiská spór, v ktorých vznikajú hnedé, relatívne veľké spóry.


Možnosti zámeny

Iné patogénne mikrohuby na kôre.


Následky na strome
Odumretie vo všeobecnosti ohraničené len na niekoľko centimetrov, zriedkavejšie životohrozujúce (na mladých rastlinách).


Potrebné opatrenia
Vo všeobecnosti žiadne nutné. Eventuálne rez v oblasti jemných konárov, minimalizovať predpoklady napadnutia.