Tabuľka 138 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Antraknóza bukov, hnednutie listov bukov -
Apiognomonia errabunda
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Schadbild

Schadbild

Schadbild Großaufnahme

Buky


Popis poškodenia

Listy: malé až veľkoplošné hnedé škvrny s nepravidelným okrajom, vychádzajúce od listového okraja alebo strednej žilky, následne list celý zhnedne a po vyschnutí sa scvrkne.

Výhonky: (pri silnom napadnutí): zvráskavená kôra a uschnuté listy.


Pôvodca poškodenia

Mikroskopická vreckatá huba so sklonom k masovému premnoženiu spórových ložísk vedľajšej formy Discula umbrinella ; druh je typický endofyt: huba je v živých listoch prítomná skoro vždy v drobných útvaroch, bez spôsobovania akýchkoľvek symptómov. Pri určitých poveternostných podmienkach resp. po lokálnych mechanických poškodeniach pletív hmyzom tvoriacim listové hálky (napr. tabuľka 321), huba rozvíja svoje mycélium, ktoré rastie oveľa rýchlejšie ako hálka, čím ju nekrózou okolia miesta zbavuje životaschopnosti. (Diplodina acerina ).


Možnosti zámeny
Skákač bukovy, škody mrazom na listoch


Následky na strome

Vo všeobecnosti len optické prejavy; pri silnom napadnutí nanajvýš menšie prírastkové straty; stromy rašia väčšinou v tom istom roku druhýkrát.


Potrebné opatrenia
Žiadne