Tabulka 146 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Listová škvrnitosť mišpule -
Entomosporium mespili
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Schadbild

Schadbild

Aufnahme Mikroskop

Schadbild

Ružovité dreviny, hloh, mišpuľa, dula, hruška


Popis poškodenia
Malé, okrúhle, červené až červenohnedé škvrny na vrchnej a spodnej strane listov, pri silnom napadnutí sa zlievajú do veľkých, gaštanovohnedých plôch. Neskôr sú zfarbenia sivohnedé s červeným až tmavohnedým okrajom. V strede škvŕn sa vyskytujú často malé, ploché, čierne plodnice, v ktorých sa vyvíjajú nápadné spóry.


Pôvodca poškodenia
Mikrohuba, pomerne rozšírená, vyskytuje sa obzvlášť po vlhkom chladnom jarnom období. Infekcia začína prevažne na mladých listoch. Následne môžu byť napadnuté aj listová stopka a výhonky.


Možnosti zámeny
Iné druhy húb spôsobujúce hnednutie listov


Následky na strome
Zpravidla len optické ovplyvnenie; vedie k predčasnej defoliácii, zriedka dochádza k odumretiu výhonkov alebo mladých rastlín.


Potrebné opatrenia
Odstrániť opadnuté lístie, rastliny zalievať a hnojiť s mierou, ne post rekovať vodou, nerezať vo vegetačnom období, použitie fungicídov viackrát počas vegetačnej periódy počínajúc v čase rašenia.