Tabuľka 202 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Ryšavec srstnatý -
Inonotus hispidus
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Fruchtkörper

Fruchtkörper

Fruchtkörper

Listnaté stromy, zvlášť duby, platany, orech, jabloň


Popis poškodenia

Biela hniloba, plodnice, tvorba malých listov, odumieranie častí koruny


Pôvodca poškodenia

Jednoročné hubové konzoly (priemeri 20-30cm) na kmeni alebo konároch, zvrchu hnedočervená , neskôr tmavá plsť, zo spodu sivé póry, ktoré po dotyku ztmavnú


Možnosti zámeny
Iné pórovce


Následky na strome
Ranová hniloba, intenzívna biela hniloba jadrového dreva, redukcia bezpečnosti zlomu


Potrebné opatrenia

Kontrola zostatkovej hrúbky dreva, pri reze dezinfekcia nástrojov, na zdravom dreve použiť prípravok na ošetrenie rezných rán