Tabuľka 208 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Uhliarik pálený -
Ustulina deusta
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Schadbild am Stamm

Kronenverlichtung durch Brandkrustenpilz

Schadbild

Schadbild

Rôzne listnaté stromy, obzvlášť časté na lipách a bukoch


Popis poškodenia

Biela hniloba v koreňoch a na báze kmeňa, zriedka vo vyšších častiach kmeňa, na povrchu stromu sú symptómy voľným okom často ťažko viditeľné


Pôvodca poškodenia

Chrastovité, niekoľko centimetrov široké, sivé, v starších štádiách čierne, uhoľnaté povlaky-plodnice s často vyklenutým okrajom. Na žijúcich stromoch najviac bezprostredne na kmeňovej báze a často skryté, zriedka v okrajoch kmeňových dutín.


Možnosti zámeny

Žiadne, keď je prítomné sivé práškovité štádium. Inak rôzne druhy Hypoxylon s čiernymi, tvrdými plodnicami, ktoré sú ale väčšinou menšie.


Následky na strome

Nebezpečný pôvodca bielej hniloby, extrémne ovplyvňujúci odolnosť stromu voči zlomu: Stromy sa môžu zlomiť aj bez viditeľných symptómov v korune(na lipách nebezpečnejší ako na bukoch).


Potrebné opatrenia

Kontrola zostatkovej hrúbky dreva pre odhad nebezpečia zlomu ťahovými skúškami, nakoľko metódy použivájúce vrty neodzrkadľujú skutočný stav rozkladu dreva.


. Fäulezonen im Stamm Pilz Stammquerschnitt