Tabuľka 311 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Lykokaz tujový - Phloeosinus thujae
Lykokaz borievkový - Phloeosinus aubei
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Schadbild am Baum

einbohrender Thujenborkenkäfer

Harzaustritt bei Einbohrstelle

Schadbild Ast

Druhy tují, druhy borievok


Popis poškodenia

Žer počas rozmnožovania: odumieranie koruny resp. celej rastliny, na kôre sa nachádzajú početné vyvŕtané-vyhryzené otvory, pod kôrou sa nachádzajú kládky vajíčok vo forme najčastejšie dvojramennej, zriedka hviezdicovitej chodbičky (do 5 cm); kukly sú uložené do 4 mm v beľovom dreve

Zrelostný žer: chrobák sa zavŕta najčastejšie v rázsochách konárov (piliny, výtok živice) a zpôsobuje vznik dutín v priľahlých výhonoch asi 0,5 - 1 cm. Napadnuté výhony sú bledé a ľahko sa lámu.


Pôvodca poškodenia
Obidva lykokazy sú malé (1,6-2,4 mm) a hnedočierne zfarbené. Generácia je jednoročná, čas letu chrobákov od polovice mája do júna.


Možnosti zámeny

V skorom štádiu (zrelostný žer) s hubovými chorobami, spôsobujúcimi masívne odumieranie konárov a vetiev


Následky na strome

Zrelostný žer: vedie k odumretiu rastlinných častí nad miestom žeru, úspešný žer počas rozmnožovania vedie najčastejšie k odumretiu post ihnutých rastlín


Potrebné opatrenia
Zrelostný žer: hygienické opatrenia, odstránenie napadnutých konárov, pokiaľ sa chrobáky nachádzajú ešte vo výhonkoch (až do neskorej jesene); žer počas rozmnožovania: odstránenie rastlín