Tabulka 404 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Navážka na koreňovom priestore a pri báze kmeňa
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Überschüttung

Wurzelfäule durch Überschüttung

Überschüttungsschaden

Überschüttungsschaden

Überschüttungsschaden

Všetky druhy stromov


Popis poškodenia

Koreňové nábehy sú v dôsledku nánosu pôdy nerozlíšiteľné – podľa citlivosti druhu stromu, výšky navážky a pôdnej textúry dochádza k sťahovaniu koruny, presvetleniu koruny, trhlinám na báze kmeňa, výtokom. Stromy môžu mať malé listy.


Pôvodca poškodenia

Nedostatok pôdneho vzduchu navážkou na koreňovom priestore a na báze kmeňa


Možnosti zámeny
Huby spôsobujúce hnilobu koreňov, zvlášť podpňovka, ktorá sa často objavuje následne po navážke


Následky na strome

Rôzne – topoľ, vŕba a jaseň znášajú väčšie navážky – buk odumiera už pri prekrytí 2 cm (tenká borka!). Odumieranie je spôsobené najčastejšie napadnutím oslabených stromov parazitmi, zvlášť hubami spôsobujúcimi hnilobu koreňov a môže nastať často až po rokoch od samotnej navážky.


Potrebné opatrenia

Keď nie je navážke pri strome dlho, pôdny profil by sa mal dať čo najskôr do pôvodného stavu.
Prevzdušnenie substrátu, inštalácia prevzdušňovacích tyčí.