Tabuľka 403 Choroby a škodci na stromoch v mestskom prostredí
Mrazové trhliny, mrazové lišty
Index | Zoznam všetkých škôd

Druhy stromov Frostriß

Frostleiste

Frostriß

Všetky druhy stromov


Popis poškodenia

Priebežná trhlina na kmeni pozdĺž vlákien, najčastejšie na juh (juhozápad, juhovýchod) orientované časti kmeňa, čiastočne vychádzajúce nadol z  miesta nasadenia konárov; symptómy sa objavujú v zime a na jar


Pôvodca poškodenia

Nízke teploty v súvislosti so slnečným žiarením


Možnosti zámeny
Rastové trhliny, tvorby trhlín vytvorených po navážke


Následky na strome

Mrazové trhliny sa najčastejšie dobre zrastú – môže však dôjsť k prieniku húb, spôsobujúcich hniloby


Potrebné opatrenia

Preventívny náter kmeňa pigmentovaným prostriedkom (pieskovo-vápenatý). Ochrana kmeňov novovysadených stromov rákosovou rohožou.


. Frostriß